Lokaty

LOKATY

 

WARUNKI CENOWE

Minimalna

kwota

lokaty

 

Maksymalna

kwota

lokaty

 

OKRES TRWANIA PROMOCJI

„Strzał w 10-kę”

Lokata dla Klientów Indywidualnych

Oprocentowanie stałe, progresywne
w stosunku rocznym

Okres lokaty: 10 miesięcy

Odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na lokacie „Strzał w 10-kę”  naliczane są odrębnie dla każdego miesiąca utrzymania lokaty, w wysokości obowiązującej dla danego miesiąca

Kapitalizacja odsetek na koniec okresu lokacyjnego (po 10 miesiącach)

Oprocentowanie stałe, progresywne
w stosunku rocznym (%) dla każdego
z miesięcy*

1 miesiąc             1,00 %

2 miesiąc             1,50 %

3 miesiąc             2,00 %

4 miesiąc             2,50 %

5 miesiąc             3,00 %

6 miesiąc             3,50 %

7 miesiąc             4,00 %

8 miesiąc             4,50 %

9 miesiąc             5,00 %

10 miesiąc           10,00 %

Klient może posiadać dowolną liczbę lokat pod warunkiem, że ich łączna kwota nie przekracza 500 000 PLN. W przypadku zerwania lokaty przed terminem Warmiński Bank Spółdzielczy wypłaci wyłącznie Kapitał bez odsetek.

*efektywna roczna stopa oprocentowania wynosi 3,04 % na okres 10 miesięcy

2 000 PLN 500 000 PLN od 16.08.2022r.
do 31.10.2022r.
„Lokata Specjalna”

Lokata dla Klientów Indywidualnych

Oprocentowanie stałe w skali roku

Okres lokaty i oprocentowanie (dla lokat otwieranych od 30.07.2022 roku):

2 miesiące –  3,60 %

3 miesiące –  4,10  %

6 miesięcy –  4,50  %

12 miesięcy – 5,00 %

Klient może posiadać dowolną liczbę lokat pod warunkiem, że ich łączna kwota nie przekracza 500 000 zł. W przypadku zerwania lokaty przed terminem Warmiński Bank Spółdzielczy wypłaci wyłącznie Kapitał bez odsetek.

Dla Klientów posiadających ważną polisę ubezpieczeniową wykupioną z oferty Banku, wystawioną na rzecz Posiadacza/Współposiadacza „Lokaty Specjalnej” oprocentowanie jest podwyższone o 0,20 pp.

2 000 PLN 500 000 PLN od 06.06.2022r.
do 31.10.2022r.
„Lokata Specjalna”  

Lokata dla Klientów Instytucjonalnych

Oprocentowanie stałe w skali roku

Okres lokaty i oprocentowanie:

2 miesiące –  1,30 %

3 miesiące –  1,50  %

6 miesięcy –  1,60  %

12 miesięcy – 1,70 %

Klient może posiadać dowolną liczbę lokat pod warunkiem, że ich łączna kwota nie przekracza 1 000 000 zł. W przypadku zerwania lokaty przed terminem Warmiński Bank Spółdzielczy wypłaci wyłącznie Kapitał bez odsetek.

Dla Klientów posiadających ważną polisę ubezpieczeniową wykupioną z oferty Banku, wystawioną na rzecz Posiadacza/Współposiadacza „Lokaty Specjalnej” oprocentowanie jest podwyższone o 0,20 pp.

50 000 PLN

lub 5 000 PLN dla osoby fizycznej prowadzącej działalność rolniczą 
1 000 000 PLN  od 06.06.2022r.
do 31.10.2022r. 

„Lokata Internetow@ 3M”

Lokata zakładana w systemie bankowości elektronicznej

Lokata dla Klientów Indywidualnych

Oprocentowanie stałe w skali roku

Okres lokaty i oprocentowanie:

3 miesiące – 5,00  %

5 000 PLN 10 000 PLN

od 11.05.2022r.
do 31.10.2022r.

„Lokata Mega Oszczędnościowa III”

Lokata na Nowe Środki

Lokata dla Klientów Indywidualnych

Oprocentowanie stałe w skali roku

Okres lokaty i oprocentowanie:

3 miesiące –  4,50  %

6 miesięcy –  5,00  %

12 miesięcy – 6,00 %

 

Lokata dla Klientów posiadających Nowe środki. Klient może posiadać dowolną liczbę lokat pod warunkiem, że ich łączna kwota nie przekracza 100 000 zł. W przypadku zerwania lokaty przed terminem Warmiński Bank Spółdzielczy wypłaci wyłącznie Kapitał bez odsetek.

Szczegóły oferty w    „Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych o nazwie „Lokata Mega Oszczędnościowa III”

 

2 000 PLN 100 000 PLN

od 01.08.2022r.
do 31.10.2022r.

baner 667x277 tani kredyt

Przykład reprezentatywny dla kredytu „Kredyt Sezonowy Tani Kredyt”.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 8,29%. Całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) wynosi 5 000,00 PLN, całkowita kwota do zapłaty 5 427,93 PLN, oprocentowanie stałe 7,99% w skali roku, prowizja 0,00%, całkowity koszt kredytu 427,93 PLN, w tym prowizja 0,00 PLN, odsetki 427,93 PLN, bez ROR, bez ubezpieczenia, 24 miesięczne raty, w tym 23 rat równych po 226,16 PLN, ostatnia rata wyrównująca w wysokości 226,25 PLN.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 9,67%. Całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) wynosi 5 000,00 PLN, całkowita kwota do zapłaty 5 490,50 PLN, oprocentowanie stałe 7,69% w skali roku, prowizja 0,00%, całkowity koszt kredytu 490,50 PLN, w tym prowizja 0,00 PLN, odsetki 411,50 PLN, bez ROR, ubezpieczenie na życie dla Kredytobiorcy 79 PLN, 24 miesięczne raty, w tym 23 raty równe po 225,48 PLN, ostatnia rata wyrównująca w wysokości 225,46 PLN

Wyliczenie reprezentatywne dla Kredytu Sezonowego „Tani Kredyt”  na  23 czerwca 2022 roku