Wykaz osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu Banku

Katarzyna Siemaszko

Prezes Zarządu

Agata Gąsowska

Wiceprezes Zarządu ds. handlowych

Barbara Szmit

Wiceprezes Zarządu ds. finansowych

Piotr Robert Koprucki

Wiceprezes Zarządu ds. technologii informatycznych i bezpieczeństwa

Dorota Górzyńska

Pełnomocnik Zarządu

Dorota Ruta

Pełnomocnik Zarządu

Agnieszka Maria Woźniak

Pełnomocnik Zarządu

Agnieszka Anna Wiśniewska

Pełnomocnik Zarządu

Wioletta Elżbieta Hoppe

Pełnomocnik Zarządu

Zofia Katarzyna Józefowicz

Pełnomocnik Zarządu

Beata Nesterowicz

Pełnomocnik Zarządu

Magdalena Filipajtis

Pełnomocnik Zarządu

Monika Bronisława Piórkowska

Pełnomocnik Zarządu

Anna Bałdyga

Pełnomocnik Zarządu

Adam Majewski

Pełnomocnik Zarządu

Teresa Begiedza

Pełnomocnik Zarządu

Zofia Szyp

Pełnomocnik Zarządu

Anna Maria Gawryś

Pełnomocnik Zarządu

Milena Żuk

Pełnomocnik Zarządu

Anna Zadrożna

Pełnomocnik Zarządu

Regina Urszula Ruszczyk

Pełnomocnik Zarządu

Agnieszka Gorząch

Pełnomocnik Zarządu

Olga Certa

Pełnomocnik Zarządu

Krystyna Grażyna Wasilczyk

Pełnomocnik Zarządu

Teresa Janina Giers

Pełnomocnik Zarządu