Kredyty

KREDYTY

 

WARUNKI CENOWE

KWOTA KREDYTU

OKRES KREDYTOWANIA

OKRES TRWANIA PROMOCJI

„Kredyt Sezonowy - Ekstra”

Prowizja 0,00%

Oprocentowanie stałe w wysokości 7,00% w stosunku rocznym.
Przy kredycie z ubezpieczeniem w Warmińskim Banku Spółdzielczym oprocentowanie obniżone o 0,15pp.

Przykład reprezentatywny dla kredytu „Kredyt Sezonowy - Ekstra”.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 7,23%.

Całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) wynosi 4 000,00 PLN, całkowita kwota do zapłaty 4 153,59 PLN, oprocentowanie stałe 7,00% w skali roku, prowizja za udzielenie kredytu 0,00%, całkowity koszt kredytu 4 153,59 PLN, w tym prowizja 0,00 PLN, odsetki 153,59 PLN, bez ubezpieczenia, bez ROR, 12 miesięcznych rat, w tym 11 rat równych po 346,13 PLN, ostatnia rata wyrównująca w wysokości 346,16 PLN.

Kalkulacja została dokonana na dzień 30.09.2021r. na reprezentatywnym przykładzie.

Promocja trwa od 11.10.2021 r. do 31.12.2021 r.

od 1 000 PLN
do 15 000 PLN
do 24 miesięcy od 11.10.2021r.
do 31.12.2021r.

„Kredytowy Parasol”

Oprocentowanie stałe w wysokości 8,00% w stosunku rocznym.

Prowizja od 1.45%

Dla Kredytów przeznaczonych na spłatę zobowiązań w innych bankach Bank stosuje obniżoną o 1 p.p. prowizję

Przy kredycie z ubezpieczeniem w Warmińskim Banku Spółdzielczym oprocentowanie obniżone o 0,15pp.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 11,017%. Całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) wynosi 15 000,00 PLN, całkowita kwota do zapłaty 17 490,27 PLN, oprocentowanie stałe 8,00% w skali roku, prowizja za udzielenie kredytu 2,45%, całkowity koszt kredytu 2 490,27 PLN w tym prowizja 367,50 PLN, odsetki 2 122,77 PLN, bez ubezpieczenia, bez ROR, 36 miesięcznych rat, w tym 35 rat równych po 475,63 PLN, ostatnia rata wyrównująca w wysokości 475,72 PLN.

Kalkulacja została dokonana na dzień 22.10.2021r. na reprezentatywnym przykładzie Kredytowego Parasola.

od 1 000 PLN
do 80 000 PLN

do 96 miesięcy

od 01.07.2020r.
do 30.06.2022r.

 

„Mój Dom”

Prowizja za udzielenie kredytu: 0,00%
Oprocentowanie zmienne:

Wariant I

do 50% włącznie wartości nieruchomości będącej zabezpieczeniem/kosztu realizacji przedsięwzięcia

WIBOR 3M+ marża 2,30 p.p.

dla posiadaczy ROR

w WBS oraz karty

debetowej

powyżej 50% do 80% włącznie wartości nieruchomości będącej zabezpieczeniem/kosztu realizacji przedsięwzięcia

WIBOR 3M+ marża 2,40 p.p.

powyżej 80% do 90% włącznie wartości nieruchomości będącej zabezpieczeniem    /kosztu realizacji przedsięwzięcia

WIBOR 3M+ marża 2,60 p.p.

Wariant II

do 50% włącznie wartości nieruchomości będącej zabezpieczeniem/kosztu realizacji przedsięwzięcia

WIBOR 3M+ marża 2,10 p.p.

1. dla posiadaczy ROR  
    w  WBS oraz karty
    debetowej

2. z ubezpieczeniem na Życie w pakiecie
   1 podstawowym

powyżej 50% do 80% włącznie wartości nieruchomości będącej zabezpieczeniem/kosztu realizacji przedsięwzięcia

WIBOR 3M+ marża 2,20 p.p.

powyżej 80% do 90% włącznie wartości nieruchomości będącej zabezpieczeniem    /kosztu realizacji przedsięwzięcia

WIBOR 3M+ marża 2,40 p.p.

Wariant III

do 50% włącznie wartości nieruchomości będącej zabezpieczeniem/kosztu realizacji przedsięwzięcia

WIBOR 3M+ marża 1,90 p.p.

1. dla posiadaczy ROR
   w WBS oraz karty
   debetowej

2. z ubezpieczeniem na
    Życie w pakiecie
    2 i 3  rozszerzonym

powyżej 50% do 80% włącznie wartości nieruchomości będącej zabezpieczeniem/kosztu realizacji przedsięwzięcia

WIBOR 3M+ marża 2,00 p.p.

powyżej 80% do 90% włącznie wartości nieruchomości będącej zabezpieczeniem/kosztu realizacji przedsięwzięcia

WIBOR 3M+ marża 2,20 p.p.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi: 2,74%

dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 300 000,00 PLN, okres kredytowania 240 miesięcy, wkład własny 20% kosztów inwestycji; oprocentowanie kredytu 2,61% w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy referencyjnej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 0,21%) i marży Banku w wysokości 2,40 p.p., obowiązującej  po ustanowieniu zabezpieczenia w postaci hipoteki na kredytowanej nieruchomości (do czasu ustanowienia hipoteki Bank podwyższa marżę kredytu o 1,00 p.p.). Spłata w miesięcznych ratach, po 1 757,51 PLN każda (do momentu uprawomocnienia się wpisu hipoteki, przy założeniu że nastąpi to w pierwszych 6 miesiącach), kolejne raty po 1 606,26 PLN każda po prawomocnym wpisie hipoteki, ostatnia rata wyrównująca w kwocie 1 604,88 PLN. Łączna liczba rat: 240. Całkowity koszt kredytu 88 081,25 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 87 022,25 PLN. Prowizja nie kredytowana za udzielenie kredytu: 0,00% kwoty udzielonego kredytu wynosząca 0,00 PLN. Opłata sądowa za ustanowienie hipoteki: 200,00 PLN, podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC-3): 19,00 PLN. Suma opłat miesięcznych za prowadzenie rachunku Standard VIP w całym okresie kredytowania wynosi  0,00 PLN,  pod warunkiem wpływu środków w minimalnej kwocie 3 500,00 PLN miesięcznie, suma opłat za posiadanie karty debetowej VISA wynosi 840,00 PLN. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości spoza oferty Banku oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 388 081,25 PLN. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą stopy referencyjnej WIBOR 3M, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.

Wyliczenie Reprezentatywnego przykładu dla kredytu mieszkaniowego „Mój Dom” PROMOCJA na dzień 25 marca 2021 roku.

od

10 000 PLN 

 do

300 miesięcy

od 12.04.2021r.

do 31.12.2021r.

KREDYT EKSTRA baner 667x277

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 7,23%. Całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) wynosi 4 000,00 PLN, całkowita kwota do zapłaty 4 153,59 PLN, oprocentowanie stałe 7,00% w skali roku, prowizja za udzielenie kredytu 0,00%, całkowity koszt kredytu 4 153,59 PLN, w tym prowizja 0,00 PLN, odsetki 153,59 PLN, bez ubezpieczenia, bez ROR, 12 miesięcznych rat, w tym 11 rat równych po 346,13 PLN, ostatnia rata wyrównująca w wysokości 346,16 PLN. Kalkulacja została dokonana na dzień 30.09.2021r. na reprezentatywnym przykładzie. Promocja trwa od 11.10.2021 r. do 31.12.2021 r.