Skip to main content

Działalność społeczno-kulturalna

Warmiński Bank Spółdzielczy oprócz podstawowej działalności statutowej, w myśl zapisu o wspomaganiu inicjatyw społeczno-kulturalnych oraz sportowych w regionie, wspiera działalność kulturalną, naukową, oświatową i sportową. Wraz z tymi działaniami rozpowszechnia swój wizerunek na terenie całego regionu. Kreacja Banku dbającego o organizacje, stowarzyszenia, zrzeszenia, fundacje, domy kultury i ludzi potrzebujących pomocy przekłada się na pozytywny wpływ tych jednostek na postrzeganie, funkcjonowanie i rozwój Banku. Wspierane Szkoły stały się członkami SKO, a osoby z nimi związane (nauczyciele, rodzice itp.) korzystają z oferowanych przez Bank produktów i usług.

Darowizny przekazywane są w formie pieniężnej oraz rzeczowej w postaci  gadżetów z logo Warmińskiego Banku Spółdzielczego,  a także biletów na mecze drużyny siatkarskiej AZS dla uczniów oraz klubów sportowych współpracujących z Bankiem. Bank Funduje nagrody dla wielu szkół w gminach przy okazji organizowanych przez nie zawodów, konkursów i uroczystości szkolnych. Przekazywane wsparcie dotyczy także organizacji festynów, kiermaszy i innych uroczystości na terenie działania Banku.

WBS promując ideę oszczędności wśród najmłodszych przyczynia się do wzrostu świadomości młodych ludzi, nauki gospodarności i systematyczności. Działalność Banku w tym obszarze realizowana jest cyklicznie. Bank patronuje 25 Szkolnym Kasom Oszczędności. Ich członkami jest prawie 2500 uczniów.

Bank wspiera także OSP, aby mogły one możliwie najsprawniej ratować ludzkie życie i dobytek.

O tym, że społeczna działalność Banku jest potrzebna, świadczą otrzymane podziękowania oraz wyróżnienia przyznane przez wspierane przez Nas instytucje. Poniżej niektóre z nich.