Skip to main content

Komunikaty dotyczące bezpieczeństwa

29-11-2021

KOMUNIKAT - SCENARIUSZ WYSTĄPIENIA POTENCJALNYCH OSZUSTW

Szanowni Państwo, prosimy o zapoznanie się z załączonym poniżej Komunikatem FinCERT.pl – Bankowego Centrum Cyberbezpieczeństwa ZBP, Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości oraz Komendy Głównej Policji z dnia 11 stycznia 2023 r.

Komunikat FinCERT.pl

 

KOMUNIKAT - OSTRZEŻENIE PRZED NASILONYMI ATAKAMI I WYŁUDZENIEM DANYCH

Szanowni Państwo, prosimy o zapoznanie się z załączonym poniżej Komunikatem ostrzegającym przed nasilanymi atakami mającymi na celu wyłudzenie danych.

        Komunikat

Szanowni Państwo, prosimy o zapoznanie się z komunikatem dostępnym na stronach:

ZBP - https://zbp.pl/Aktualnosci/Wydarzenia/Falszywe-polaczenia-telefoniczne-przestepcow-podszywajacych-sie-pod-banki
KGP - https://policja.pl/pol/aktualnosci/210076,Uwazajmy-na-falszywe-polaczenia-telefoniczne-przestepcow-podszywajacych-sie-pod-.html
PIIT - https://www.piit.org.pl/o-nas/aktualnosci/komunikat-kgp,-zbp-i-piit-falszywe-polaczenia-telefoniczne-przestepcow-podszywajacych-sie-pod-banki