Oferty pracy

Warmiński Bank Spółdzielczy z siedzibą w Jonkowie

ogłasza nabór na stanowisko

Doradcy Biznesowego

To stanowisko może być Twoje, jeśli

 1. masz wiedzę z zakresu ekonomii i bankowości
 2. masz doświadczenie w pracy związanej ze sprzedażą lub obsługą klientów instytucjonalnych
 3. lubisz ludzi i chcesz pracować z firmami, rozpoznawać ich potrzeby i utrzymywać z nimi długotrwałe relacje biznesowe
 4. jesteś otwarty  na ciągły rozwój
 5. bardzo dobra organizacja czasu pracy jest Twoim atutem
 6. posiadasz dobrą znajomość obsługi komputera (Windows, Exel, MS Office)
 7. masz umiejętność pracy w zespole
 8. cechuje Ciebie odpowiedzialność, dyspozycyjność, samodzielność i terminowość
 9. masz wykształcenie wyższe i aktywne prawo jazdy kat. B

Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny opatrzony własnoręcznym podpisem
 2. życiorys zawodowy (CV)
 3. kserokopie świadectw pracy
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 5. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia i umiejętności
 6. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych

Oferujemy:

 1. stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 2. systematyczne szkolenia merytoryczne
 3. możliwość rozwoju zawodowego
 4. atrakcyjne wynagrodzenie

Na co dzień jako nasz Doradca:

 1. nawiązujesz współpracę z klientami instytucjonalnymi, którzy będą pod Twoją opieką
 2. przeprowadzasz wstępne analizy danych finansowych firm
 3. rozszerzasz zakres współpracy z przedsiębiorcami, oferując im nowe produkty i usługi
 4. realizujesz indywidualny cel sprzedażowy

Wymagane dokumenty aplikacyjne, powinny być opatrzone klauzulą „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. z późn. zm. o ochronie danych osobowych, na stanowisko określone w ogłoszeniu o naborze.

Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie osobiście lub przesłać na adres:

Warmiński Bank Spółdzielczy

Plac 650-lecia Jonkowa 12

11-042 Jonkowo

z dopiskiem:  „Nabór na stanowisko Doradcy Biznesowego”

w terminie do dnia: 15.06.2020 roku

Inne informacje:

 1. osoby, które spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze oraz zakwalifikują się do dalszego etapu naboru będą powiadomione telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej,
 2. kandydat przystępujący do rozmowy kwalifikacyjnej przedkłada do wglądu  dokument tożsamości,
 3. dokumenty, które wpłyną do Warmińskiego Banku Spółdzielczego po określonym terminie nie będą rozpatrywane.