Zmiana limitów kwotowych dla transakcji zbliżeniowych niewymagających zatwierdzenia kodem PIN

W związku z pandemią koronawirusa, w celu ograniczenia fizycznego kontaktu Klientów podczas dokonywania płatności kartowych, organizacje płatnicze Visa i Mastercard, podjęły decyzję o wprowadzeniu limitu transakcji zbliżeniowej bez uwierzytelniania, czyli bez prowadzania kodu PIN do kwoty 100 zł.

Zmiana weszła w życie 20 marca 2020 r.  Nadal jednak mogą wystąpić sytuacje, w której Klienci wykonujący transakcję poniżej 100 zł mogą być poproszeni o autoryzację transakcji kodem PIN. Będzie to zależało od tego czy dany terminal został już zaktualizowany o nowy limit.