Zebranie Przedstawicieli 2022

Zarząd Warmińskiego Banku Spółdzielczego, zwanego dalej „Bankiem”, zgodnie z § 20 ust. 1 oraz ust. 5 pkt. 2) Statutu Banku, uprzejmie zawiadamia o zwołaniu Zebrania Przedstawicieli.

Termin : 31 maja 2022 roku (wtorek) o godzinie 9:00 (w pierwszym terminie) i o 9:15 (w drugim terminie).

Miejsce : sala konferencyjno-szkoleniowa Banku, Pl. 650-lecia Jonkowa 12, 11-042 Jonkowo.

Sprawozdanie finansowe za 2021 rok, protokoły z obrad ostatniego Zebrania Przedstawicieli i Zebrań Grup Członkowskich, dostępne są do wglądu w siedzibie Banku w Jonkowie, Pl. 650-lecia Jonkowa 12.

 Porządek obrad Zebrania Przedstawicieli:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego oraz Sekretarza i dwóch członków Prezydium Zebrania Przedstawicieli.
 3. Stwierdzenie ważności Zebrania Przedstawicieli oraz zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad Zebrania Przedstawicieli.
 5. Wybory:
 • Komisji Skrutacyjnej
 • Komisji Uchwał i Wniosków,
 • Komisji ds. Odpowiedniości.
 1. Przyjęcie protokołu z ostatniego Zebrania Przedstawicieli w dniu 01.06.2021 roku.
 2. Przedstawienie sprawozdania z działalności Warmińskiego Banku Spółdzielczego w 2021 roku, sprawozdania finansowego za 2021 rok oraz sprawozdania z wykonania uchwał, podjętych przez ostatnie Zebranie Przedstawicieli w dniu 01.06. 2021r.
 3. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2021 roku wraz z :
 • raportem z oceny stosowania „Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”,
 • raportem z oceny funkcjonowania „Polityki wynagradzania członków organu nadzorującego i organu zarządzającego, a także osób pełniących kluczowe funkcje                 w Warmińskim Banku Spółdzielczym” .
 1. Dyskusja nad sprawozdaniami i informacjami Rady Nadzorczej i Zarządu.
 2. Przypomnienie zasad dotyczących wyboru członków do Rady Nadzorczej Banku.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie:
 • ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej w kadencji 2022-2026,
 • przyjęcia zaktualizowanego „Regulaminu wyborów członków Rady Nadzorczej Warmińskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Jonkowie”,
 • przyjęcia zaktualizowanej „Polityki odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Warmińskiego Banku Spółdzielczego”.
 1. Zgłaszanie kandydatów na członków Rady Nadzorczej w kadencji 2022-2026.
 2. Przedstawienie listy kandydatów na członków Rady Nadzorczej.
 3. Przedstawienie i podjęcie pozostałych uchwał w sprawach:
 • zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2021 rok,
 • zatwierdzenia sprawozdania z działalności Warmińskiego Banku Spółdzielczego w 2021 roku,
 • zatwierdzenia sprawozdania finansowego Warmińskiego Banku Spółdzielczego                 za 2021 rok,
 • podziału nadwyżki bilansowej za 2021 rok,
 • udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Banku za 2021 rok,
 • udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku za 2021 rok,
 • zmian w Statucie Warmińskiego Banku Spółdzielczego,
 • wyboru delegata Warmińskiego Banku Spółdzielczego na Zjazdy Regionalne Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. F. Stefczyka w Warszawie.
 1. Przedstawienie rekomendacji Komisji ds. odpowiedniości z wyników:
 • indywidualnej oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej za 2021 rok oraz kolegialnej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej za 2021 rok,
 • badania kandydatur na Członków Rady Nadzorczej, na kadencję 2022-2026,

              oraz podjęcie stosownej uchwały w tej sprawie.

 1. Przedstawienie postulatów i wniosków, wysuniętych przez poszczególne Zebrania Grup Członkowskich, które odbyły się w 2022 roku.
 2. Wybór członków Rady Nadzorczej oraz podjęcie stosownej uchwały w tej sprawie.
 3. Wolne wnioski.
 4. Zamknięcie obrad.

 

Zarząd Warmińskiego Banku Spółdzielczego

WKF
na dzień 2023-06-01
WKF 1M5.04%
WKF 3M5.33%
WKF 6M5.65%
WKF 1Y5.63%

STAWKI REFERENCYJNE

WIBOR 1M - średnia 6,86
WIBOR 3M - średnia 6,92
WIBOR 6 M - średnia 6,98

Aktualne stawki WIBOR/WIBID znajdują się pod linkiem: https://www.money.pl/pieniadze/depozyty/zlotowe/

KURSY WALUT

Kursy walut 2023-06-05
1 EUR 4,3358
1 USD 4,0507
1 CHF 4,4219
1 GBP 5,0232

 stabilny kredyt 667x277 01 01

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 13,47%. Całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) wynosi 36 000,00 PLN, całkowita kwota do zapłaty 48 162,27 PLN, oprocentowanie stałe 10,90% w skali roku, prowizja 0,00%, całkowity koszt kredytu 12 162,27 PLN, w tym prowizja 0,00 PLN, odsetki 10 736,27 PLN, Suma opłat miesięcznych za prowadzenie rachunku Standard VIP w całym okresie kredytowania wynosi  0,00 PLN,  pod warunkiem wpływu środków w minimalnej kwocie 3 500,00 PLN miesięcznie. ubezpieczenie na życie dla Kredytobiorcy dostępne z oferty Banku 1 426 PLN, spłata w 60 miesięcznych ratach, w tym 59 rat równych po 778,94 PLN, ostatnia rata wyrównująca w wysokości 778,81 PLN. Wyliczenie reprezentatywne dla „Stabilny kredyt dla Ciebie”  na  06 luty 2023 roku.

Promocja trwa  od 06.02.2023r. do 31.05.2023r.