Zebrania Grup Członkowskich

Zarząd Warmińskiego Banku Spółdzielczego uprzejmie zawiadamia, zgodnie z § 38 ust. 2 i 4 Statutu Banku, że Zebrania Grup Członkowskich odbędą się w następujących terminach i miejscach :

 1. Zebranie Grupy Członkowskiej w Lubominie, w dniu 04 maja 2021 roku (wtorek) o godzinie 10:00, w siedzibie Oddziału w Lubominie, ul. Kopernika 14A.
 2. Zebranie Grupy Członkowskiej w Dobrym Mieście, w dniu 04 maja 2021 roku (wtorek) o godzinie 14:00, w siedzibie Oddziału w Dobrym Mieście, ul. Wojska Polskiego 8.
 3. Zebranie Grupy Członkowskiej w Miłakowie, w dniu 05 maja 2021 roku (środa) o godzinie 10:00, w siedzibie Oddziału w Miłakowie, ul. Daszyńskiego 12.
 4. Zebranie Grupy Członkowskiej w Świątkach, w dniu 05 maja 2021 roku (środa) o godzinie 13:00, w siedzibie Oddziału w Świątkach, Świątki 91.
 5. Zebranie Grupy Członkowskiej w Jonkowie, w dniu 06 maja 2021 roku (czwartek) o godzinie 10:00, w sali konferencyjno - szkoleniowej Banku, Jonkowo, Pl. 650-lecia Jonkowa 12.
 6. Zebranie Grupy Członkowskiej w Łukcie, w dniu 06 maja 2021 roku (czwartek) o godzinie 13:00, w siedzibie Oddziału w Łukcie, ul. Warmińska 12.

Porządek obrad:

 • Otwarcie obrad i wybór : Przewodniczącego i Sekretarza.
 • Przyjęcie porządku obrad.
 • Wybór Komisji Wnioskowo – Skrutacyjnej.
 • Przyjęcie protokołu z obrad ostatniego Zebrania Grupy Członkowskiej.
 • Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Banku wraz z oceną działalności Banku w okresie sprawozdawczym (za 2020 rok).
 • Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Banku w 2020 roku, sprawozdania finansowego, informacji z wykonania wniosków z poprzedniego Zebrania Grupy Członkowskiej oraz informacji z wykonania uchwał Zebrania Przedstawicieli odbytego w dniu 10.07.2020 roku.
 • Przedstawienie spraw, które będą przedmiotem obrad Zebrania Przedstawicieli w 2021 roku.
 • Dyskusja nad sprawozdaniami i informacjami, wnioski i postulaty.
 • Sprawozdanie Komisji Wnioskowo – Skrutacyjnej.
 • Zamknięcie Zebrania Grupy Członkowskiej.

Protokoły z obrad ostatniego Zebrania Przedstawicieli i Zebrań Grup Członkowskich są do wglądu w siedzibie Banku w Jonkowie, Jonkowo, Pl. 650-lecia Jonkowa 12.

W przypadku zmiany przepisów zewnętrznych w zakresie obostrzeń terminy Zebrań mogą ulec zmianie.

Informujemy, iż z uwagi na panujący stan epidemii w Polsce zapewnimy Państwu bezpieczne warunki uczestnictwa w Zebraniu tj. odstępy oraz środki ochrony osobistej (maseczki i płyn do dezynfekcji).

Szanowni Państwo, z uwagi na zagrożenie związane z panującą epidemią na terenie naszego kraju, jeżeli byli Państwo w ostatnim czasie w krajach objętych wirusem (Covid-19), lub przebywają Państwo na kwarantannie albo mieli Państwo styczność z osobami chorymi na koronawirusa, lub w dniu Zebrania Grupy będą mieli Państwo objawy chorobowe, zwracamy się do Państwa z prośbą o zachowanie ostrożności i nie przybywanie do Placówki Banku w trosce o zdrowie Państwa oraz pozostałych udziałowców.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Zarząd Warmińskiego Banku Spółdzielczego