Zebrania Grup Członkowskich

UWAGA CZŁONKOWIE

Warmińskiego Banku Spółdzielczego

Zarząd uprzejmie zawiadamia, zgodnie z § 38 ust. 2  i 4 Statutu Warmińskiego Banku Spółdzielczego, że Zebrania Grup Członkowskich odbędą się w następujących terminach i miejscach :

 1. Zebranie Grupy Członkowskiej w Lubominie, w dniu 01 czerwca 2020 roku (poniedziałek) o godzinie 10:00, Lubomino, Restauracja „Śladami Napoleona”, ul. Kopernika 14.
 2. Zebranie Grupy Członkowskiej w Dobrym Mieście, w dniu 01 czerwca 2020 roku (poniedziałek) o godzinie 13:00, Dobre Miasto, Restauracja  „Wiktoria”, ul. Orła Białego 18.
 3. Zebranie Grupy Członkowskiej w Miłakowie, w dniu 02 czerwca 2020 roku (wtorek) o godzinie 10:00,  w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Miłakowie, ul. Olsztyńska 16A.
 4. Zebranie Grupy Członkowskiej w Świątkach, w dniu 02 czerwca 2020 roku (wtorek) o godzinie 13:00, w siedzibie Oddziału w Świątkach, Świątki 91.
 5. Zebranie Grupy Członkowskiej w Jonkowie, w dniu 03 czerwca 2020 roku (środa) o godzinie 10:00, w sali konferencyjno - szkoleniowej Banku, Jonkowo, Pl. 650-lecia Jonkowa 12.
 6. Zebranie Grupy Członkowskiej w Łukcie, w dniu 03 czerwca 2020 roku (środa) o godzinie 13:00, Łukta, Restauracja „Lawendowa”, ul. Warszawska 2.

Protokoły z obrad ostatniego Zebrania Przedstawicieli i Zebrań Grup Członkowskich są do wglądu w siedzibie Zarządu Banku w Jonkowie, Jonkowo,Pl. 650-lecia Jonkowa 12, 11-042 Jonkowo.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie i wybór : Przewodniczącego i Sekretarza.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór Komisji Wnioskowo – Skrutacyjnej.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad ostatniego Zebrania Grupy Członkowskiej.
 5. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Banku wraz z oceną działalności Banku  w okresie sprawozdawczym (za 2019 rok).
 6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Banku w 2019 roku, wstępnego sprawozdania finansowego oraz informacji z wykonania uchwał Zebrania Przedstawicieli odbytego w dniu 12.06.2019 roku.
 7. Przedstawienie spraw, które będą przedmiotem obrad Zebrania Przedstawicieli w 2020 roku.
 8. Dyskusja nad sprawozdaniami i informacjami, wnioski.
 9. Sprawozdanie Komisji Wnioskowo – Skrutacyjnej.
 10. Zamknięcie Zebrania Grupy Członkowskiej.

Informujemy, iż z uwagi na panujący stan epidemii w Polsce zapewnimy Państwu bezpieczne warunki uczestnictwa w Zebraniu tj. odstępy oraz środki ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki i płyn do dezynfekcji).

Serdecznie Zapraszamy

Zarząd Warmińskiego Banku Spółdzielczego