Czerwiec z Bankiem Spółdzielczym

Święto Spółdzielczości Bankowej, jako inicjatywa środowisk banków spółdzielczych z całej Polski, kontynuowana nieprzerwanie od 1997 roku z aktywnym udziałem KZBS, zostało ustanowione, aby upowszechniać spółdzielczość bankową w społecznościach lokalnych, promować wartości spółdzielcze i umacniać jedność banków spółdzielczych, a także popularyzować wiedzę o spółdzielczej formie prowadzenia działalności bankowej.

Tematem przewodnim wydarzenia jest społeczna odpowiedzialność banków spółdzielczych, ich zaangażowanie w życie społeczności lokalnych oraz misja pomocowa i edukacyjna. Ta tradycyjna, wytyczona przez wartości spółdzielcze postawa ludzi bankowości spółdzielczej w aktualnych okolicznościach, powodowanych skutkami epidemii i  przyspieszających jeszcze bardziej rozwiązań technologicznych, nabiera podstawowego znaczenia – pomaga w adekwatny sposób wielu osobom i firmom przetrwać trudny czas. Jednocześnie podkreślenia wymaga, że te zmiany odbywają się dużym wysiłkiem organizacyjnym banków spółdzielczych i ich pracowników.

Zachęcamy do śledzenia strony internetowej Warmińskiego Banku Spółdzielczego gdzie będą publikowane treści na temat:

  • Udział banków spółdzielczych w programach pomocowych dla MŚP
  • Wsparcie finansowe ekologicznego biznesu
  • Bankowanie on line, w tym edukacja dla seniora 
  • Edukacja w zakresie cyberbezpieczeństwa