Warmiński Bank Spółdzielczy zaprasza na Jubileusz 45-lecia

Warmiński Bank Spółdzielczy zaprasza na Jubileusz 45-lecia

To już 1 lipca! Zapraszamy wszystkich klientów do wspólnego świętowania 45-tej rocznicy rozpoczęcia działalności Warmińskiego Banku Spółdzielczego.

Wszystkim Klientom dziękujemy za wkład, zaangażowanie i współudział w rozwój i tworzenie Warmińskiego Banku Spółdzielczego.

Bank to ludzie – klienci, pracownicy, członkowie, rada, zarząd i cała społeczność wśród której działa.

Z tej okazji przygotowaliśmy dla klientów szereg promocji w dniach od 01 lipca 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku

  • Atrakcyjny gadżet za otwarcie rachunku oszczędnościowego „Skarbonka”
  • Obniżona prowizja za udzielenie kredytu na dowolny cel „Kredytowy Parasol”
  • Atrakcyjny gadżet za wydanie karty kredytowej oraz niższe oprocentowanie dla kredytu „Kredytowy Parasol”
  • Atrakcyjny gadżet za zawarcie ubezpieczenia od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków
  • Niższa prowizja za udzielenie kredytu mieszkaniowego „Mój Dom”

Wszystkich Państwa zapraszamy do naszych Placówek.

Szczegóły w „Regulaminie Promocji”