Aplikacja Mobilna Warmińskiego Banku Spółdzielczego.

Szanowni Państwo,
Od dnia 12 maja 2021 aplikacja BSGo (dawny mToken Asseco MAA) zyska nową funkcjonalność pozwalającą na ,,bankowanie” w aplikacji. Użytkownik będzie decydował, czy chce korzystać z pełnego zakresu funkcjonalnego aplikacji mobilnej BSGo (opcja domyślna pierwszego wyboru), czy też ma ona nadal służyć jedynie jako narzędzie do autentykacji i autoryzacji operacji (opcja alternatywna drugiego wyboru). Jeśli klient Banku przy pierwszym uruchomieniu aplikacji wybierze pełną funkcjonalność aplikacji BSGo – wówczas oprócz wykorzystania funkcjonalności, jakie dawała aplikacja mToken Asseco MAA, będzie mógł wykorzystywać funkcjonalności do obsługi rachunków, płatności, lokat, kredytów oraz innych oferowanych przez nową aplikację BSGo.

BSGo
Aplikacja mobilna BSGo to wygodne korzystanie z bankowości internetowej w dowolnym miejscu. Bez względu na to gdzie jesteś możesz:
• składać zlecania przelewów,
• podgląd salda przed zalogowaniem,
• zarządzać zleceniami stałymi,
• tworzyć listę kontrahentów,
• otwierać lokaty terminowe w PLN,
• pobierać potwierdzenia zrealizowanych transakcji,
• dostęp do historii transakcji na rachunkach i kartach płatniczych,
Ta forma bankowości będzie dostępna wyłącznie dla Użytkowników korzystających obecnie z aplikacji mobilnej BSGo. Użytkownicy, którzy obecnie logują się bo bankowości elektronicznej oraz autoryzują transakcje z wykorzystaniem kodu SMS, a są zainteresowani korzystaniem z bankowości mobilnej, zobowiązani są złożyć wniosek o zmianę metody logowania/autoryzacji. Szczegóły w Placówkach Banku.
Poznaj BSGo.

Użytkownicy, którzy obecnie logują się do bankowości elektronicznej oraz autoryzują transakcje z wykorzystaniem kodu SMS, a są zainteresowani korzystaniem z bankowości mobilnej, proszeni są o złożenie odpowiedniego wniosku o zmianę metody logowania/autoryzacji w placówce Banku. Wniosek dostępny jest na stronie Banku https://wbs-jonkowo.pl lub w placówkach Banku.

 Zapraszamy do korzystania z wersji mobilnej systemu bankowości internetowej.