Zmiana sytemu bankowości elektronicznej

Szanowny Państwo,
Informujemy, iż w dniu 17 listopada 2020 r. w godzinach 19:00 – 24:00 nastąpi przełączenie do nowego systemu bankowości elektronicznej (Asseco CBP-EBP), użytkowników korzystających z bankowości elektronicznej detalicznej (Asseco CBP) tj. logujących się za pomocą SMS lub aplikacji mobilnej – tokena MAA. Do nowego systemu zostaną przeniesione Państwa rachunki, szablony jak również środki dostępowe służące do logowania i podpisywania zleceń.
Wdrożenie nowej bankowości umożliwi uruchamianie kolejnych funkcjonalności min. chcemy udostępnić dla Państwa Profil Zaufany.
W czasie migracji nie będzie możliwe zalogowanie się do bankowości elektronicznej. Mamy nadzieję, że nowa propozycja spotka się z Państwa pozytywnym odbiorem.

Sprawdź jak będzie wyglądała strona logowania do nowej bankowości: https://wbsjonkowo-ebp.cui.pl