Zebrania Grup Członkowskich

Zarząd Warmińskiego Banku Spółdzielczego uprzejmie zawiadamia, zgodnie z § 38 ust. 2 i 4 Statutu Warmińskiego Banku Spółdzielczego, że Zebrania Grup Członkowskich odbędą się w następujących terminach i miejscach :                           

 1. Zebranie Grupy Członkowskiej w Lubominie, w dniu 27 kwietnia 2022 roku (środa) o godzinie 10:00, Lubomino, Restauracja „Śladami Napoleona”,               ul. Kopernika 14.
 2. Zebranie Grupy Członkowskiej w Miłakowie, w dniu 28 kwietnia 2022 roku (czwartek) o godzinie 10:00, w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Miłakowie, ul. Olsztyńska 16A.
 3. Zebranie Grupy Członkowskiej w Łukcie, w dniu 29 kwietnia 2022 roku (piątek) o godzinie 10:00, w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury, Łukta, ul. Kościelna 2.
 4. Zebranie Grupy Członkowskiej w Dobrym Mieście, w dniu 04 maja 2022 roku (środa) o godzinie 10:00, Dobre Miasto, Restauracja „Wiktoria”, ul. Orła Białego 18.
 5. Zebranie Grupy Członkowskiej w Jonkowie, w dniu 05 maja 2022 roku (czwartek) o godzinie 10:00, w sali konferencyjno - szkoleniowej Banku, Jonkowo, Pl. 650-lecia Jonkowa 12.
 6. Zebranie Grupy Członkowskiej w Świątkach, w dniu 06 maja 2022 roku (piątek) o godzinie 10:00, w Sali Gminnej Biblioteki, Świątki 93.

 Protokoły z obrad ostatniego Zebrania Przedstawicieli i Zebrań Grup Członkowskich są do wglądu w siedzibie Banku w Jonkowie, Pl. 650-lecia Jonkowa 12.

Porządek obrad Zebrania Grupy Członkowskiej :

---------------------------------------------------------------

 1. Otwarcie i wybór : Przewodniczącego i Sekretarza.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór Komisji Wnioskowo – Skrutacyjnej.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad ostatniego Zebrania Grupy Członkowskiej.
 5. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Banku wraz z oceną działalności Banku w okresie sprawozdawczym za 2021 rok.
 6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Banku w 2021 roku, sprawozdania finansowego za 2021 rok oraz informacji z wykonania uchwał Zebrania Przedstawicieli odbytego w dniu 01.06.2021 roku.
 7. Przeprowadzenie wyboru przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli, na kadencję 2022-2026.
 8. Przedstawienie spraw, które będą przedmiotem obrad Zebrania Przedstawicieli w 2022 roku.
 9. Dyskusja nad sprawozdaniami i informacjami, wnioski.
 10. Przypomnienie zasad dotyczących wyboru członków do Rady Nadzorczej Banku oraz przekazanie formularzy dla osób zainteresowanych kandydowaniem do Rady.
 11. Sprawozdanie Komisji Wnioskowo – Skrutacyjnej.
 12. Zamknięcie Zebrania Grupy Członkowskiej.

Dla każdego uczestnika przewidziany jest drobny upominek.

   Zarząd Warmińskiego Banku Spółdzielczego

 

baner wiosna 667x277

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 8,29%.

Całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) wynosi 4 000,00 PLN, całkowita kwota do zapłaty 4 176,70 PLN, oprocentowanie stałe 7,99% w skali roku, prowizja za udzielenie kredytu 0,00%, całkowity koszt kredytu 4 176,70 PLN, w tym prowizja 0,00 PLN, odsetki 176,70 PLN, bez ubezpieczenia, bez ROR, 12 miesięcznych rat, w tym 11 rat równych po 348,06 PLN, ostatnia rata wyrównująca w wysokości 348,04 PLN.

Kalkulacja została dokonana na dzień 17.03.2022r. na reprezentatywnym przykładzie.

Promocja trwa  do 31.05.2022r.