Licytacja Nieruchomości w miejscowosci Powałczyn

Warmiński Bank Spółdzielczy jako wierzyciel podaje do wiadomości, że w dniu 26 maja 2021 r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Szczytnie, mającego siedzibę przy ul. Sienkiewicza 8, w sali nr IV odbędzie się licytacja nieruchomości położonej w miejscowości Powałczyn, gmina Świętajno, województwo warmińsko – mazurskie, w której w skład wchodzą działka nr 312/2 o powierzchni 2005 m2 wraz z budynkiem mieszkalnym nr 307 o powierzchni użytkowej 125,90 m2 .

Wartość wg oszacowania: 444.500,00 zł

Cena wywołania: 333.375 zł

Bliższe informacje można uzyskać u Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Szczytnie, Krystyna Karasińska, tel. 89 624-26-84.

Szczrgóły dotyczące licytacji poniżej.

Pobierz licytacja nieruchomości 26.05.2021r.