Komunikat dla użytkowników kart płatniczych

Użytkownicy kart płatniczych!!!

W związku z zapytaniami kierowanymi do naszego Banku nt. dezynfekcji/odkażania kart płatniczych, informujemy, że kartę można przemyć  alkoholem izopropenowym lub wodą z detergentem, uważając przy tym aby nie uszkodzić chipa.

Przypominamy także, że preferowaną formą płatności są transakcje zbliżeniowe podczas których karta nie ma kontaktu z powierzchniami i jest to zalecana forma płatności. Od dnia 20.03.2020 limit transakcji zbliżeniowych bez podawania kodu PIN wynosi 100,00 zł.