Wniosek Rodzina 500 plus na nowy okres świadczeniowy dostępny w systemie bankowości elektronicznej

Szanowni Klienci,

Informujemy, iż w systemie bankowości internetowej naszego Banku dostępne są wnioski o wypłatę świadczenia 500 plus.

Przypominamy, że zmianie uległy zasady składania wniosków o świadczenie. Do tej pory rodzice, którzy pobierali już świadczenie 500 plus nie musieli składać wniosków na kolejny okres świadczeniowy, ponieważ raz złożony wniosek był automatycznie odnawiany na kolejny okres.

Nowe przepisy wskazują, że prawo do pobierania świadczenia 500 plus w 2021 roku jest ustalane na okres świadczeniowy trwający od 1 czerwca 2021 do 31 maja 2022 roku. Oznacza to, że aby otrzymać świadczenie w nowym okresie świadczeniowym trzeba złożyć nowy wniosek.

W związku z tym, w przypadku złożenia wniosku drogą elektroniczną za pomocą Bankowości Internetowej, dostępne do wyboru będą dwa okresy świadczeniowe:

  • od 1 lipca 2019 r. do 31 maja 2021 r. (obecnie trwający okres świadczeniowy),
  • od 1 czerwca 2021 do 31 maja 2022 r. (nowy okres świadczeniowy).
Wnioski złożone do 30 czerwca zapewnią ciągłość otrzymywania świadczenia.
Osoby, które złożą wnioski w terminie do 30 czerwca, otrzymają wyrównanie za okres od 1 czerwca 2021 r. (koniec obecnego okresu rozliczeniowego). Natomiast dla osób, które zlożą wniosek od 1 lipca, świadczenie będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku, tzn. że nie zostanie dla nich wypłacone wyrównanie.
 
Zapraszamy do składania wniosków za posrednictwem bankwoości internetowej.