AWIZOWANIE WYPŁAT GOTÓWKI

KOMUNIKAT NR 12)2020

WARMIŃSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

„AWIZOWANIE WYPŁAT GOTÓWKI”

Z uwagi na  rozprzestrzenianie  się w Polsce koronawirusa SARS-Cov-2  i zawieszenie przez Rząd międzynarodowych połączeń lotniczych i kolejowych oraz wynikającym z tego  fizycznym brakiem banknotów obcych, Bank BPS S.A. zaprzestał zasileń w walutach obcych. W tej sytuacji Zarząd Warmińskiego Banku Spółdzielczego  podjął decyzję o wstrzymaniu od dnia 18 marca 2020 roku do odwołania:

  1. możliwości awizowania wypłat gotówki w walucie obcej,
  2. wypłat gotówki w walucie obcej.

Wypłaty gotówki w walucie obcej będą dokonywane do wyczerpania posiadanego zapasu kasowego.

W związku z powyższym  od dnia 18 marca 2020 roku możliwe jest jedynie awizowanie wypłaty gotówkowej, dla wypłat  w walucie polskiej powyżej 10 000 PLN. Awizowanie (zgłoszenie) wypłaty w PLN w Placówce Banku prowadzącej rachunek powinno nastąpić z wyprzedzeniem co najmniej 2 dni roboczych przed terminem wypłaty.

Warmiński Bank Spółdzielczy zastrzega sobie prawo odmówienia
w danym dniu wypłaty kwoty nieawizowanej.

Mamy nadzieję, że zrozumieją Państwo nadzwyczajne okoliczności,  z których wynika nasza decyzja.