Warmiński Bank Spółdzielczy

JAK PRZYSTĄPIĆ DO SKO?

W celu założenia Szkolnej Kasy Oszczędności należy:

 1. Wypełnić wniosek o przystąpienie do SKO (osoba upoważniona do reprezentowania szkoły), wniosek dostępny w  zakładce REGULACJE/DRUKI.
 2. Przesłać skan wniosku e-mailem na adres : centrala@wbs-jonkowo.pl .
 3. Skontaktować się z najbliższą placówką WBS.
 4. Wyznaczyć Opiekuna SKO spośród zatrudnionych nauczycieli.
 5. Podpisać z WBS umowę na prowadzenie rachunku SKO.

WBS zapewnia Szkole:

 1. Bezpłatne otwarcie i prowadzenie rachunku oszczędnościowego SKO,
 2. Zaopatrzenie w książeczki oszczędnościowe, karty ewidencji oraz książki kasowe,
 3. Pomoc w organizowaniu konkursów, turniejów, quizów itp.,
 4. Upominki dla najaktywniejszych Członków SKO,
 5. Upominki  dla Opiekuna za pracę na rzecz funkcjonowania SKO,
 6. Dostęp do wielu usług bankowych specjalnie dedykowanych dla Szkół, Rad Rodziców oraz nauczycieli.