Warmiński Bank Spółdzielczy

HISTORIA SKO

Historia Szkolnych Kas Oszczędności (SKO) sięga początków XIX wieku. Pierwsze próby zakładania SKO podjęto w Anglii. W latach 20-tych XIX w. w Niemczech, w roku 1866 w Gandawie.
 
Pierwsze SKO powstały w Polsce w okresie międzywojennym.W roku 1925, po wydaniu rozporządzenia przez Ministra Edukacji Narodowej - Stanisława Grabskiego o konieczności wpajania uczniom umiejętności oszczędzania za pomocą SKO, ich liczba zaczęła gwałtownie wzrastać.
 
Dyrektorzy szkół za punkt honoru stawiali sobie otworzenie SKO i kształtowanie dobrych nawyków w uczniach.
 
W 1935 r. zatwierdzono statut SKO i uporządkowano organizację i stronę prawą tych KAS.
 
Prężny rozwój SKO w Polsce przerwała jednak II wojna światowa, ale tuż po niej SKO przeżyły prawdziwy renesans.
 
WBS patronuje aktualnie 28 SKO. Członkami tych KAS jest ponad 2000 Członków.