Kredyt „Mój Dom” PROMOCJA

Z Kredytem „Mój Dom” PROMOCJA realizuj swoje marzenia!!!.

Kredyt ten możesz przeznaczyć na budowę, remont oraz zakup domu lub lokalu mieszkalnego. Możesz nim też spłacić kredyt w innym Banku.

Zapewni to bezpieczeństwo i spokój Tobie i Twojej rodzinie.

Korzyści:

  • Prowizja za udzielenie kredytu 0 %
  • Niskie oprocentowanie już od 2,21% w skali roku - przy kredycie z ubezpieczeniem na życie (pakiet rozszerzony) w Warmińskim Banku Spółdzielczym
  • Udział własny już od 10% kosztów inwestycji
  • Szeroki zakres kredytowania: m.in. na zakup mieszkania, domu, działki budowlanej, budowę domu
  • Kwota kredytu  w zależności od zdolności kredytowej do 80% wartości nieruchomości, a w przypadku  zakupu działki do 50% wartości
  • Możliwość łączenia dochodów nawet dla 4 kredytobiorców
  • Okres kredytowania nawet do 25 lat
  • Karencja w spłacie kapitału do 24 miesięcy
  • Raz w roku – możliwość wakacji kredytowych 

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi: 2,74%

dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 300 000,00 PLN, okres kredytowania 240 miesięcy, wkład własny 20% kosztów inwestycji; oprocentowanie kredytu 2,61% w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy referencyjnej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 0,21%) i marży Banku w wysokości 2,40 p.p., obowiązującej  po ustanowieniu zabezpieczenia w postaci hipoteki na kredytowanej nieruchomości (do czasu ustanowienia hipoteki Bank podwyższa marżę kredytu o 1,00 p.p.). Spłata w miesięcznych ratach, po 1 757,51 PLN każda (do momentu uprawomocnienia się wpisu hipoteki, przy założeniu że nastąpi to w pierwszych 6 miesiącach), kolejne raty po 1 606,26 PLN każda po prawomocnym wpisie hipoteki, ostatnia rata wyrównująca w kwocie 1 604,88 PLN. Łączna liczba rat: 240. Całkowity koszt kredytu 88 081,25 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 87 022,25 PLN. Prowizja nie kredytowana za udzielenie kredytu: 0,00% kwoty udzielonego kredytu wynosząca 0,00 PLN. Opłata sądowa za ustanowienie hipoteki: 200,00 PLN, podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC-3): 19,00 PLN. Suma opłat miesięcznych za prowadzenie rachunku Standard VIP w całym okresie kredytowania wynosi  0,00 PLN,  pod warunkiem wpływu środków w minimalnej kwocie 3 500,00 PLN miesięcznie, suma opłat za posiadanie karty debetowej VISA wynosi 840,00 PLN. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości spoza oferty Banku oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 388 081,25 PLN. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą stopy referencyjnej WIBOR 3M, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.

Wyliczenie Reprezentatywnego przykładu dla kredytu mieszkaniowego „Mój Dom” PROMOCJA na dzień 25 marca 2021 roku.

Promocja trwa  do 31.12.2021r.

Dołącz do grona naszych zadowolonych Klientów 

ZAPRASZAMY