Kredyt konsolidacyjny

Korzyści:

  • Jedna korzystna rata zamiast spłaty wielu
  • Prowizja za udzielenie kredytu 0,80%
  • Wysoka kwota kredytu do 1 000 000 PLN
  • Długi okres kredytowania do 30 lat
  • Wakacje kredytowe raz w roku

Kredyt Konsolidacyjny może być przeznaczony na całkowitą spłatę zobowiązań w Banku oraz w innych bankach oraz na dowolny cel

Oprocentowanie:

  • zmienne
  • okresowo-stałe

RRSO - oprocentowanie zmienne:

Kredyt Konsolidacyjny Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi: 12,29% dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 190 000,00 PLN, okres kredytowania: 120 miesięcy; oprocentowanie zmienne kredytu: 11,41% w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 6,91 z dnia 18.01.2023r. %) i marży Banku w wysokości 4,50 p.p. spłata kredytu w 119 równych ratach miesięcznych: 2 662,24 każda PLN, i ostatnia 120 rata wyrównująca w kwocie 2 661,22 PLN. Całkowity koszt kredytu 131 206,78 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 129 467,78 PLN, prowizja nie kredytowana za udzielenie kredytu: 0,80 % kwoty udzielonego kredytu wynosząca: 1 520,00 PLN. Koszt ustanowienia hipoteki: 200,00 PLN, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC): 19,00 PLN. Suma opłat miesięcznych za prowadzenie rachunku Standard VIP w całym okresie kredytowania wynosi  0,00 PLN,  pod warunkiem wpływu środków w minimalnej kwocie 3 500,00 PLN miesięcznie. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 321 206,78 PLN. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą wskaźnika referencyjnego WIBOR 3M, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty. 

Kalkulacja została dokonana na dzień 19 stycznia 2023r. na reprezentatywnym przykładzie.

RRSO - oprocentowanie okresowo - stałe:

Kredyt Konsolidacyjny Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi: 12,41% dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 190 000,00 PLN, okres kredytowania: 120 miesięcy; oprocentowanie okresowo - stałe kredytu w okresie pierwszych 60 miesięcy 11,52 % w skali roku, a następnie oprocentowanie zmienne 11,52 % w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M z dnia 30.12.2022r.: 7,02%) i indywidualnie ustalonej marży w wysokości: 4,50 p.p., spłata kredytu w 119 równych ratach miesięcznych: 2 647,18 każda PLN, i ostatnia 120 rata wyrównująca w kwocie 2 674,92 PLN. Całkowity koszt kredytu 132 641,34 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 130 902,34 PLN, prowizja nie kredytowana za udzielenie kredytu: 0,80 % kwoty udzielonego kredytu wynosząca: 1 520,00 PLN. Koszt ustanowienia hipoteki: 200,00 PLN, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC): 19,00 PLN. Suma opłat miesięcznych za prowadzenie rachunku Standard VIP w całym okresie kredytowania wynosi  0,00 PLN,  pod warunkiem wpływu środków w minimalnej kwocie 3 500,00 PLN miesięcznie. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 322 641,34 PLN. Oprocentowanie kredytu jest stałe w okresie pierwszych 60 miesięcy, a następnie zmienne. W okresie obowiązywania oprocentowania wg formuły zmiennej, oprocentowanie umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą wskaźnika referencyjnego WIBOR 3M, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.

Kalkulacja została dokonana na dzień 12 stycznia 2023 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Oprocentowanie stałe obowiązuje przez okres 5 lat. W tym okresie wysokość raty kapitałowo-odsetkowej Twojego kredytu nie zmieni się, ponieważ nie jest zależna od zmiany wskaźnika referencyjnego. Występuje ryzyko, że w okresie stosowania stałej stopy procentowej wysokość Twojej raty może być wyższa, niż gdyby była ona obliczana na podstawie aktualnego wskaźnika referencyjnego WIBOR 3M, wykorzystywanego w kalkulacji wysokości oprocentowania zmiennego. Jeśli w okresie obowiązywania stałego oprocentowania wysokość odsetek maksymalnych uległaby obniżeniu, wysokość oprocentowania stałego w tym okresie nie zmieni się.

Po upływie 5-letniego okresu, możesz wybrać zastosowanie oprocentowania okresowo stałego (uwaga: może się różnić od oprocentowania w poprzednim okresie) na kolejny 5-letni okres (analogicznie jest w przypadku następnych okresów) lub też zastosowanie oprocentowania zmiennego. W czasie kiedy spłacałeś raty Twojego kredytu oprocentowane wg stopy stałej, wskaźnik referencyjny WIBOR 3M mógł wzrosnąć. Oznacza to, że Twoja rata po zakończeniu okresu stopy stałej może być wyższa i może nastąpić wzrost całkowitego kosztu kredytu.

W okresie stosowania zmiennej stopy procentowej występuje ryzyko zmian stóp procentowych. Ryzyko zmiany stóp procentowych oznacza, że w przypadku wzrostu poziomu wskaźnika referencyjnego WIBOR 3M wyższe będzie oprocentowanie kredytu, wzrośnie wówczas wysokość miesięcznej raty kapitałowo-odsetkowej, a to natomiast powoduje wzrost kosztu odsetek i tym samym wzrost całkowitego kosztu kredytu hipotecznego.

WKF
na dzień 2023-09-21
WKF 1M5.04%
WKF 3M5.3%
WKF 6M5.06%
WKF 1Y5.37%

STAWKI REFERENCYJNE

WIBOR 1M - średnia 6,86
WIBOR 3M - średnia 6,92
WIBOR 6 M - średnia 6,98

Aktualne stawki WIBOR/WIBID znajdują się pod linkiem: https://www.money.pl/pieniadze/depozyty/zlotowe/

KURSY WALUT

2023-09-22
Obowiązuje od godziny 16:00
USD 4.3365
EUR 4.6210
CHF 4.7809
GBP 5.3357

Szanowni Klienci!!!

W dniu 15.09.2023r. wdrożyliśmy nowy system bankowy oraz system bankowości elektronicznej.

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z nowym systemem bankowości elektronicznej prosimy o kontakt z Pracownikami placówek naszego banku https://wbs-jonkowo.pl/kontakt.

 

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy. Mamy nadzieję, że nowy system spełni Państwa oczekiwania.