Warmiński Bank Spółdzielczy

Lokaty

WBS, w oparciu o Umowę otwiera i prowadzi następujące rachunki lokat terminowych:
 
1) lokaty terminowe standardowe (na okresy 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 24 i 36 miesięczne),
2) lokaty krótkoterminowe (na okresy umowne 7, 14 i 21 dni),
3) lokaty typu O/N (wyłącznie dla podmiotów posiadających rachunki bankowe w WBS).
 
Rachunki lokat terminowych:

  • umożliwiają przechowanie czasowo wolnych środków pieniężnych na atrakcyjnym oprocentowaniu według stałej, bądź zmiennej stopy procentowej, w stosunku rocznym,
  • dają możliwość wyboru okresu trwania lokaty dogodnego dla klienta, 
  • możliwość negocjowania indywidualnych warunków prowadzenia (okres zadeklarowania, oprocentowanie) lokat, na których lokowane będą środki pieniężne w wysokości 100.000zł i więcej,
  • możliwość ustanowienia pełnomocnika do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na lokacie.

 
WBS prowadzi rachunki lokat terminowych w PLN oraz Walutach Wymienialnych.
 
Szczegółowe informacje w naszych Placówkach
Z A P R A S Z A M Y
!!!