Warmiński Bank Spółdzielczy

VISA BUSINESS

VISA BUSINESS DEBETOWA

 

Karty VISA i MasterCard są międzynarodowymi kartami płatniczymi, którymi można posługiwać się
w Polsce i za granicą.

Typy kart płatniczych w Warmińskim Banku Spółdzielczym:

 • Visa Business Debetowa,
 • MasterCard Business Debit PayPass,
 • FingerVein (biometria).

Zasady przeliczania transakcji dokonanych kartami VISA –  Kalkulator walutowy VISA

Wysokość prowizji WBS za przewalutowanie transakcji dokonanej za granicą wynosi 3%. 

Karta umożliwia jej Użytkownikowi dokonywanie transakcji (zależnych od typu karty płatniczej): 

 • bezgotówkowych (stykowych) – płatności za nabywane towary i usługi przy fizycznym użyciu karty
  w placówce handlowo-usługowej, jak również na odległość dokonywane bez fizycznego użycia karty,
  w szczególności zrealizowane za pośrednictwem Internetu lub telefonu,
 • gotówkowych – wypłaty gotówki w ramach usługi cash back, w bankomatach, bankach lub
  w innych uprawnionych jednostkach, oznaczonych logo organizacji płatniczej umieszczonym na karcie,
 • zbliżeniowych (bezstykowych) – transakcje bezgotówkowe dokonywane przy użyciu karty wyposażonej w antenę zbliżeniową lub naklejki zbliżeniowej w placówce usługowo-handlowej zaopatrzonej w terminal POS wyposażony w czytnik zbliżeniowy,
 • internetowych – transakcje bezgotówkowe dokonane na odległość w Internecie.

 

Wybierając kartę Visa/MasterCard zyskujesz:

 • komfort - masz stały dostęp do środków na rachunku, dzięki czemu nie musisz odwiedzać placówki Banku, żeby wypłacić pieniądze,
 • łatwy dostęp do gotówki, dzięki sieci bezpłatnych bankomatów Grupy BPS, których lista znajduje się pod linkiem: https://wbs-jonkowo.pl/lokalizacje,
 • bieżący podgląd stanu środków na rachunku – możliwość sprawdzenia stanu środków w bankomatach realizujących tę usługę,
 • koszt wydania karty: 0 zł.

W celu poprawy jakości świadczonych usług wszystkim użytkownikom kart płatniczych Warmińskiego Banku Spółdzielczego został udostępniony internetowy portal kartowy o nazwie Kartosfera. Portal dostępny jest pod adresem internetowym: https://www.kartosfera.pl/.  Za pośrednictwem portalu można dokonywać następujących czynności:

 • zmieniać kod PIN karty,
 • zastrzegać kartę,
 • aktywować zabezpieczenie 3D Secure.

W wypadku zgubienia lub kradzieży karty należy dokonać jej zastrzeżenia. Można to zrobić na kilka sposobów:

 • telefonicznie poprzez Infolinię Banku BPS S.A. (tel.: +48 86 215 50 50),
 • telefonicznie, za pośrednictwem ogólnopolskiego systemu zastrzegania kart (tel.: +48 828 828 828),
 • osobiście w placówce Banku,
 • za pośrednictwem portalu kartowego,

Od momentu zastrzeżenia karty Bank ponosi odpowiedzialność za nieuprawnione transakcje dokonane przy jej użyciu

W załączniku przedstawiamy :

1.  27 rad dla posiadaczy kart płatniczych

2.  Jak bezpiecznie korzystać z bankomatu 

3. Przewodnik użytkownika po portalu "KARTOSFERA"

 

 

Szczegółowe informacje w naszych Placówkach
Z A P R A S Z A M Y