Warmiński Bank Spółdzielczy

KKREDYTOWA

VISA KREDYTOWA

 

Karta VISA jest międzynarodową kartą płatniczą, którą można posługiwać się w Polsce i za granicą.

Warmiński Bank Spółdzielczy wydaje kartę Visa Business Credit Gold

Zasady przeliczania transakcji dokonanych kartami VISA – Kalkulator walutowy VISA

Wysokość prowizji WBS za przewalutowanie transakcji dokonanej za granicą wynosi 3%. 

Karta umożliwia jej Użytkownikowi dokonywanie transakcji: 

 • bezgotówkowych (stykowych) – płatności za nabywane towary i usługi przy fizycznym użyciu karty
  w placówce handlowo-usługowej, jak również na odległość dokonywane bez fizycznego użycia karty,
  w szczególności zrealizowane za pośrednictwem Internetu lub telefonu,
 • gotówkowych – wypłaty gotówki w bankomatach, bankach lub w innych uprawnionych jednostkach, oznaczonych logo organizacji płatniczej umieszczonym na karcie, przy czym przelew z rachunku karty jest traktowany jak transakcja gotówkowa,
 • internetowych – transakcje bezgotówkowe dokonane na odległość w Internecie.

 

Wybierając kartę kredytową zyskujesz:

 • bezodsetkowy kredyt - dla transakcji bezgotówkowych, do 56 dni pod warunkiem spłaty całości zadłużenia w dacie wskazanej na wyciągu,
 • limit kredytowy od 5 000 PLN do 100 000 PLN,
 • bezpieczne transakcje w Internecie dzięki zabezpieczeniu 3D Secure,
 • możliwość dokonywania przelewów z karty kredytowej,
 • możliwość przeniesienia karty kredytowej z innego banku,
 • bezpłatną usługę automatycznej spłaty zadłużenia karty,
 • koszt wydania karty: 0 zł.

W celu poprawy jakości świadczonych usług wszystkim użytkownikom kart płatniczych Warmińskiego Banku Spółdzielczego został udostępniony internetowy portal kartowy o nazwie Kartosfera. Portal dostępny jest pod adresem internetowym: https://www.kartosfera.pl/.  Za pośrednictwem portalu można dokonywać następujących czynności:

 • zmieniać kod PIN karty,
 • zastrzegać kartę,
 • aktywować zabezpieczenie 3D Secure.

W wypadku zgubienia lub kradzieży karty należy dokonać jej zastrzeżenia. Można to zrobić na kilka sposobów:

 • telefonicznie poprzez Infolinię Banku BPS S.A. (tel.: +48 86 215 50 50),
 • telefonicznie, za pośrednictwem ogólnopolskiego systemu zastrzegania kart (tel.: +48 828 828 828),
 • osobiście w placówce Banku,
 • za pośrednictwem portalu kartowego,

Od momentu zastrzeżenia karty Bank ponosi odpowiedzialność za nieuprawnione transakcje dokonane przy jej użyciu.

 

 

W załączniku przedstawiamy :

1.  27 rad dla posiadaczy kart płatniczych

2.  Jak bezpiecznie korzystać z bankomatu 

3. Przewodnik użytkownika po portalu "KARTOSFERA"

Szczegółowe informacje w naszych Placówkach
Z A P R A S Z A M Y