Warmiński Bank Spółdzielczy

Nabór na stanowisko Informatyka

Warmiński Bank Spółdzielczy z siedzibą w Jonkowie

ogłasza nabór na stanowisko

Informatyka

 

 1. Wymagania niezbędne:
 1. dobra praktyczna znajomość systemów operacyjnych Windows,
 2. znajomość aspektów zarządzania i zabezpieczenia sieci komputerowych,
 3. umiejętność diagnozowania i szybkiego rozwiązywania problemów technicznych związanych z serwisem sprzętu komputerowego,
 4. dobra znajomość sieci komputerowych, obsługi i konserwacji urządzeń sieciowych,
 5. odpowiedzialność w wykonywaniu zadań,
 6. dokładność i terminowość w realizacji zadań,
 7. otwartość na ciągły rozwój,
 8. umiejętność pracy w zespole i pod presją,
 9. odpowiedzialność, dyspozycyjność, samodzielność
 10. pełna zdolność do czynności prawnych,
 11. niekaralność.  

 

 1. Podstawowe czynności wykonywana na stanowisku:
  1. wsparcie użytkowników w zakresie eksploatacji systemów informatycznych, urządzeń komputerowych oraz sprzętu biurowego,
  2. instalowanie, aktualizacja i konfiguracja oprogramowania,
  3. monitorowanie pracy systemu teleinformatycznego oraz nadzór nad utrzymaniem działania infrastruktury,
  4. nadzór nad bieżącą eksploatacją i funkcjonowaniem systemu teleinformatycznego,
  5. organizowanie serwisu technicznego elementów struktury telekomunikacyjnej i sprzętu informatycznego,
  6. administrowanie usługami Active Directory,
  7. udział w testach i wdrażaniu nowych rozwiązań i technologii,
  8. realizacja i koordynacja zakupów oprogramowania i sprzętu komputerowego,
  9. nadzór nad prawidłowym zabezpieczeniem sprzętu komputerowego,
  10. udział w opracowywaniu i aktualizowaniu dokumentacji bezpieczeństwa.

 

 1. Wymagane dokumenty:
 1. list motywacyjny opatrzony własnoręcznym podpisem,
 2. życiorys zawodowy (CV),
 3. kserokopie świadectw pracy,
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 5. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia i umiejętności,
 6. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych,

 

 1. Oferujemy:
 1. stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 2. systematyczne szkolenia merytoryczne,
 3. możliwość rozwoju zawodowego,
 4. atrakcyjne wynagrodzenie.
   

Wymagane dokumenty aplikacyjne, powinny być opatrzone klauzulą „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. z późn. zm. o ochronie danych osobowych, na stanowisko określone w ogłoszeniu o naborze.

 

 1. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie osobiście lub przesłać na adres:

Warmiński Bank Spółdzielczy

Plac 650-lecia Jonkowa 12

11-042 Jonkowo

z dopiskiem:  „Nabór na stanowisko Informatyka”

w terminie do dnia:31.08.2018 roku

 

Inne informacje:

 1. osoby, które spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze oraz zakwalifikują się do dalszego etapu naboru będą powiadomione telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej,
 2. kandydat przystępujący do rozmowy kwalifikacyjnej przedkłada do wglądu  dokument tożsamości,
 3. dokumenty, które wpłyną do Warmińskiego Banku Spółdzielczego po określonym terminie nie będą rozpatrywane.