LOKATA 3X6

Dla kogo?

- osoby fizyczne

- osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej

Warunki:

- pełny okres utrzymania lokaty – 18 miesięcy

- minimalna kwota wkładu2.000 PLN

- dowolna liczba lokat

 

Środki na lokacie oprocentowane są według stałej stopy procentowej PROGRESYWNIE,

co oznacza że  oprocentowanie w każdym kolejnym okresie jest wyższe:

Okres utrzymania

Oprocentowanie

w skali roku

I okres cząstkowy

(1-6 miesiąc)

1,10%

II okres cząstkowy

(7-12 miesiąc)

1,70%

III okres cząstkowy

(13-18 miesiąc)

2,00%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Średnie oprocentowanie za pełny 18 miesięczny okres lokaty wynosi 1,60% w skali roku.

Informacje zawarte powyżej nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodksu Cywilnego.

                        ZAPRASZAMY!!!