OGŁOSZENIE O NABORZE DO PRACY

Warmiński Bank Spółdzielczy z siedzibą w Jonkowie

ogłasza nabór na stanowisko Pracownika Obsługi Klienta

1.            Wymagania niezbędne:

1)      wiedza i doświadczenie w zakresie obsługi Klienta detalicznego w zakresie udzielania

2)      kredytów detalicznych, kredytów hipotecznych,

3)      wiedza i doświadczenie w sprzedaży produktów bankowych: rachunków, depozytów, kart płatniczych, kart kredytowych, kont internetowych, 

4)      doświadczenie w obsłudze kasy,

5)      dokładność i terminowość w realizacji zadań,

6)      otwartość na ciągły rozwój,

7)      pełna zdolność do czynności prawnych,

8)      niekaralność.  

 

2.      Wymagania dodatkowe:

     1) umiejętność budowania relacji z Klientem,

     2) umiejętność budowania relacji z pracownikami,

     3) bardzo dobra organizacja czasu pracy,

     4) dobra znajomość obsługi komputera (Windows, Exel, MS Office),

     5) umiejętność pracy w zespole i pod presją,

     6) odpowiedzialność, dyspozycyjność, samodzielność

 

3.      Wymagane dokumenty:

1)      list motywacyjny opatrzony własnoręcznym podpisem,

2)      życiorys zawodowy (CV),

3)      kserokopie świadectw pracy,

4)      kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

5)      kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia i umiejętności,

6)      oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych,

 

4.      Oferujemy:

1)   stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,

2)   systematyczne szkolenia merytoryczne,

3)   możliwość rozwoju zawodowego,

4)   atrakcyjne wynagrodzenie.
 

Wymagane dokumenty aplikacyjne, powinny być opatrzone klauzulą „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. z późn. zm. o ochronie danych osobowych, na stanowisko określone w ogłoszeniu o naborze.

 

5.      Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie osobiście lub przesłać na adres:

Warmiński Bank Spółdzielczy

Plac 650-lecia Jonkowa 12

11-042 Jonkowo

z dopiskiem:  „Nabór na stanowisko Pracownika obsługi klienta”

 

w terminie do dnia: 28.02.2018 roku

 

Inne informacje:

1)      osoby, które spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze oraz zakwalifikują się do dalszego etapu naboru będą powiadomione telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej,

2)      kandydat przystępujący do rozmowy kwalifikacyjnej przedkłada do wglądu  dokument tożsamości,

dokumenty, które wpłyną do Warmińskiego Banku Spółdzielczego po określonym terminie nie będą rozpatrywane.