LOKATA 5-10-15-20

 

  •         Minimalna kwota wkładu: 5.000 zł
  •         Maksymalna kwota wkładu: 200.000 zł
  •         Nielimitowana liczba lokat  
  •         Okres trwania promocji: do 28.02.2019 r.

 

Okres utrzymania

Oprocentowanie

w skali roku

5 miesięcy

1,50%

stała stopa

10 miesięcy

1,60%

stała stopa

15 miesięcy

1,70%

zmienna stopa

20 miesięcy

2,00%

zmienna stopa

   W przypadku niedotrzymania pełnego okresu zadeklarowania,

    naliczane są odsetki w wysokości 0,00%.

 

Oszczędzaj na dowolny cel, w dowolnym okresie. 

ZAPRASZAMY DO NASZYCH PLACÓWEK!!!