WŁADZE

SKŁAD ZARZĄDU:
p.o. Prezes Zarządu - Katarzyna Siemaszko
Wiceprezes Zarządu - Agata Gąsowska
Wiceprezes Zarządu - Barbara Szmit
Wiceprezes Zarządu - Krystyna Zagrobelna
 
SKŁAD RADY NADZORCZEJ :
Prezydium Rady Nadzorczej :
Przewodniczący – Joachim Zawacki
Wiceprzewodniczący – Waldemar Ogorzelski
Sekretarz – Sabina Zych
 
Członkowie Rady Nadzorczej:

  • Andrzej Dąbrowski
  • Zbigniew Dąbrowski
  • Wojciech Dorożko
  • Józef Jurkiewicz
  • Ryszard Łańko
  • Krzysztof Olewiński
  • Zbigniew Małkowski
  • Ewa Pasternak
  • Marian Stachelek
  • Irena Achcińska