WŁADZE

SKŁAD ZARZĄDU:
Prezes Zarządu – Elżbieta Krasowska- Jaworska
Wiceprezes Zarządu – Dorota Oworuszko
Wiceprezes Zarządu - Grażyna Borek
Wiceprezes Zarządu - Krystyna Zagrobelna
 
SKŁAD RADY NADZORCZEJ :
Prezydium Rady Nadzorczej :
Przewodniczący – Joachim Zawacki
Wiceprzewodniczący – Waldemar Ogorzelski
Sekretarz – Sabina Zych
 
Członkowie Rady Nadzorczej:

  • Andrzej Dąbrowski
  • Zbigniew Dąbrowski
  • Wojciech Dorożko
  • Józef Jurkiewicz
  • Ryszard Łańko
  • Krzysztof Olewiński
  • Zbigniew Małkowski
  • Ewa Pasternak
  • Marian Stachelek
  • Irena Achcińska

Władza w Warmińskim Banku Spółdzielczym rzadko się zmienia, co korzystnie wpływa na zachowanie ciągłości pracy, znajomości zagadnień i problemów związanych z działalnością banku.