O WBS

Warmiński Bank Spółdzielczy (WBS) - pierwotna nazwa Bank Spółdzielczy w Jonkowie funkcjonuje od 01.07.1975 r., tworzy go prawie 8900 członków. Bank posiada 15 placówek. Centrala banku znajduje się w Jonkowie, miejscowości położonej w bliskim sąsiedztwie Olsztyna.
WBS zrzeszony jest w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Wśród 351 banków spółdzielczych zrzeszonych w BPS S.A. wyniki WBS i jego działalność plasują go w czołówce.
Terenem działania banku jest województwo warmińsko- mazurskie. Tu bank pozyskuje środki, tu bank wspiera działalność wielu osób i podmiotów kredytami, usługami i doradztwem, tu bank płaci podatki.
Bank dofinansowuje działalność i zamierzenia wielu organizacji, szkół, stowarzyszeń, wydając co roku na ten znaczne kwoty. Wspiera sport, kulturę i inne przedsięwzięcia. Krzewi ideę gospodarności i oszczędzania wśród dzieci i młodzieży. 
WBS jest bankiem przyjaznym, otwartym, nowoczesnym, oferującym pełną gamę usług i produktów bankowych, podejmującym szereg wyzwań dla rozwoju własnego i regionu.
W swojej działalności bank kieruje się dewizą: „Warmiński Bank Spółdzielczy - Bank na każdą pogodę”, co oznacza, że bez względu na zmienność „pogody” bank zawsze jest z Klientem i dla Klienta.