Warmiński Bank Spółdzielczy

ZEBRANIA GRUP CZŁONKOWSKICH - PRZYPOMNIENIE

UWAGA CZŁONKOWIE

Warmińskiego Banku Spółdzielczego

Zarząd uprzejmie zawiadamia, zgodnie z § 38 ust. 2  i 4 Statutu Warmińskiego Banku Spółdzielczego, że Zebrania Grup Członkowskich odbędą się  w następujących terminach i miejscach :      

 1. Zebranie Grupy Członkowskiej w Lubominie, w dniu 08 maja 2019 roku (środa) o godzinie 10:00, Lubomino, Restauracja „Śladami Napoleona”, ul. Kopernika 14.
 1. Zebranie Grupy Członkowskiej w Dobrym Mieście, w dniu 08 maja 2019 roku (środa) o godzinie 14:00, Dobre Miasto, ul. Łużycka 44 – Zajazd „Ranczo w Dolinie”.
 1. Zebranie Grupy Członkowskiej w Miłakowie, w dniu 09 maja 2019 roku (czwartek) o godzinie 10:00, w sali Miłakowskiego Domu Kultury, ul. O. Wł. Włodyki 20.
 1. Zebranie Grupy Członkowskiej w Świątkach, w dniu 09 maja 2019 roku (czwartek) o godzinie 14:00, w Sali Gminnej Biblioteki, Świątki 93.
 1. Zebranie Grupy Członkowskiej w Łukcie, w dniu 10 maja 2019 roku (piątek) o godzinie 10:00, w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury, Łukta, ul. Kościelna 2B.
 1. Zebranie Grupy Członkowskiej w Jonkowie, w dniu 10 maja 2019 roku (piątek) o godzinie 14:00, w sali konferencyjno - szkoleniowej Banku, Jonkowo, Pl. 650-lecia Jonkowa 12.

Protokoły z obrad ostatniego Zebrania Przedstawicieli i Zebrań Grup Członkowskich są do wglądu w siedzibie Zarządu w Jonkowie, Jonkowo, Pl. 650-lecia Jonkowa 12.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie i wybór : Przewodniczącego i Sekretarza.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór Komisji Wnioskowo – Skrutacyjnej.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad ostatniego Zebrania Grupy Członkowskiej.
 5. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Banku wraz z oceną działalności Banku  w okresie sprawozdawczym (za 2018 rok).
 6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Banku w 2018 roku, wstępnego sprawozdania finansowego oraz informacji z wykonania uchwał Zebrania Przedstawicieli odbytego w dniu 29.06.2018 roku.
 7. Przedstawienie spraw, które będą przedmiotem obrad Zebrania Przedstawicieli w 2019 roku.               
 8. Dyskusja nad sprawozdaniami i informacjami, wnioski.
 9. Sprawozdanie Komisji Wnioskowo – Skrutacyjnej.
 10. Zamknięcie Zebrania Grupy Członkowskiej.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

   Zarząd Warmińskiego Banku Spółdzielczego