WYNIKI MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU DLA SKO POD PATRONATEM WBS BANKU W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

Informujemy, że w dniu 08.06.2017r. w siedzibie WBS został rozstrzygniety "Międzyszkolny Konkurs dla SKO pod patronatem WBS".
Warunkiem uczestnictwa w konkursie było przesłanie do WBS Sprawozdania z działlaności SKO w roku szkolnym 2016/2017 do dnia 20.05.2017r. Sprawozdania złożyło 15 Szkolnych Kas Oszczędności.
W wyniku komisyjnie przeprowadzonej analizy sprawozdań i materiałów złożonych przez SKO, komisja wyłoniła 3 SKO z największą liczbą punktów.
1. SKO przy SP im. Maj. H. Sucharskiego w Światkach, opiekun Pani Urszula Morgiewicz (36 pkt.) - nagroda pieniężna 650 zł, 
2. SKO przy Szkole Podstawowej im. I. Kwinto w Żabim Rogu, Filia w Bramce, Opiekun Pani Aneta Turowska (35 pkt.) - nagroda pieniężna 450 zł, 
3. SKO przy SP im. T. Kościuszki w Jonkowie, opiekun Pani Elżbieta Przystawko (33 pkt) - nagroda pieniężna 300 zł.
Komisja konkursowa przyznała nagrody pieniężne dla wszystkich SKO biorących udział w konkursie oraz dla Opiekunów sprawujących opiekę nad tymi SKO.
Serdecznie dziękujemy wszystkim Opiekunom SKO za aktywny udział w pracach SKO w minionym roku szkolnym i zapraszamy do wspólpracy z WBS Bankiem w kolejnym roku szkolnym 2017/2018.